Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

20. Interinstitutionellt avtal om öppenhetsregistret (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Interinstitutionellt avtal om öppenhetsregistret (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský och György Schöpflin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Karin Kadenbach.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy