Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2259(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0237/2016

Ingivna texter :

A8-0237/2016

Debatter :

PV 05/10/2016 - 21
CRE 05/10/2016 - 21

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0384

Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

21. Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (förordning (EG) nr 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Christel Schaldemose redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Birgit Collin-Langen för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Alojz Peterle, Soledad Cabezón Ruiz, Julia Reid, Krzysztof Hetman, Damiano Zoffoli, John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Biljana Borzan och Karin Kadenbach.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Christel Schaldemose.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 6.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy