Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 octombrie 2016 - Strasbourg

22. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește eterul de bis(pentabromfenil) (D045427/04 - 2016/2909(RPS) - termen: 28 decembrie 2016)
retrimis fond: : ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice de cazare (D045653/02 - 2016/2900(RPS) - termen: 16 ianuarie 2017)
retrimis fond: : ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută și de bambus (D045655/03 - 2016/2899(RPS) - termen: 16 decembrie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulament al Comisiei de rectificare a versiunilor în limbile bulgară, estonă, germană și neerlandeză ale Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (D046146/03 - 2016/2924(RPS) - termen: 30 decembrie 2016)
retrimis fond: : TRAN

- Directivă a Comisiei de stabilire a unei a patra liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei (D046681/02 - 2016/2901(RPS) - termen: 17 decembrie 2016)
retrimis fond: : EMPL

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (D046735/01 - 2016/2892(RPS) - termen: 13 octombrie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista variabilelor-țintă secundare referitoare la deprivarea materială, la bunăstare și la dificultățile legate de locuință pentru 2018 (D046956/02 - 2016/2925(RPS) - termen: 1 ianuarie 2017)
retrimis fond: : EMPL

- Regulament al Comisiei de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D047005/01 - 2016/2928(RPS) - termen: 4 ianuarie 2017)
retrimis fond: : EMPL

Aviz juridic - Politica de confidențialitate