Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. října 2016 - Štrasburk

23. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoc,i kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. září 2016
předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 a palubní samostatné technické celky a konstrukční části využívající linku tísňového volání 112, a kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o použitelné normy (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. září 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO (článek 54 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. září 2016
předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o metody monitorování emisí oxidu uhličitého a pravidla pro monitorování dalších příslušných informací (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. září 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o ověřovacích činnostech a akreditaci ověřovatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. září 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky pro povolení výjimky týkající se údajů (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 23. září 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o společném monitorovacím a hodnotícím rámci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 [o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. října 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov určitých druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. října 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta pro předložení námitek z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky pro povolení výjimky týkající se údajů (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 23. září 2016 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí