Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. listopada 2016. - Strasbourg

23. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. rujna 2016.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju detaljnih tehničkih zahtjeva i postupaka ispitivanja za EZ homologaciju motornih vozila s obzirom na njihove sustave eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112 te za EZ homologaciju zasebnih tehničkih jedinica i sastavnih dijelova sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112 te o dopuni i izmjeni Uredbe (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih normi (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. rujna 2016.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. rujna 2016.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metoda praćenja emisija ugljikova dioksida i pravila za praćenje drugih relevantnih informacija (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. rujna 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o aktivnostima verifikacije i akreditaciji verifikatora u skladu s Uredbom (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. rujna 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju uvjeti za izdavanje odobrenja za izuzeće u pogledu podataka (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 23. rujna 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju iz Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama] (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-a II.a (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. listopada 2016.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora izmijenjen rok s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju uvjeti za izdavanje odobrenja za izuzeće u pogledu podataka (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 23. rujna 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti