Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 octombrie 2016 - Strasbourg

23. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (C(2016)05707 - 2016/2889(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 2 luni de la data primirii 12 septembrie 2016

retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, a componentelor și a unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele aplicabile (C(2016)05709 - 2016/2890(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 2 luni de la data primirii 12 septembrie 2016

retrimis fond: retrimis fond IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora (C(2016)05889 - 2016/2907(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 2 luni de la data primirii 26 septembrie 2016

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon și normele de monitorizare a altor informații relevante (C(2016)05900 - 2016/2904(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 2 luni de la data primirii 22 septembrie 2016

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind activitățile de verificare și acreditarea verificatorilor în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (C(2016)05904 - 2016/2905(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 2 luni de la data primirii 22 septembrie 2016

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 1 lună de la data primirii 23 septembrie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei privind cadrul comun de monitorizare și evaluare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor) (C(2016)06265 - 2016/2926(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 2 luni de la data primirii 3 octombrie 2016

retrimis fond: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES II a (C(2016)06272 - 2016/2929(DEA))

Termen pentru formularea de obiecții: 2 luni de la data primirii 4 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

Proiect de act delegat pentru care a fost modificat termenul pentru formularea de obiecții de la 1 lună la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele (C(2016)05905 - 2016/2906(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 23 septembrie 2016 la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate