Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

24. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не възразява срещу трансфера на бюджетен кредит на Омбудсмана INF 2/2016.

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не възразява срещу трансфера на бюджетен кредит на Европейската сметна палата V/AB-07/T/16.

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не възразява срещу трансфера на бюджетен кредит на Комитета на регионите INF 3/2016.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 21/2016 и DEC 22/2016.

Правна информация - Политика за поверителност