Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 oktober 2016 - Straatsburg

24. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving van de Ombudsman INF 2/2016.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving van de Rekenkamer V/AB-07/T/16.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving van het Comité van de Regio's INF 3/2016.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 21/2016 en DEC 22/2016 van de Europese Commissie goed te keuren.

Juridische mededeling - Privacybeleid