Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

25. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2016 - Комитет на регионите (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 27/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност