Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

25. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 24/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 23/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 25/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 26/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου