Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg

25. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. INF 3/2016 – Výbor regiónov (N8-0064/2016 - C8-0385/2016 - 2016/2234(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 24/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0065/2016 - C8-0390/2016 - 2016/2236(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 23/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0066/2016 - C8-0395/2016 - 2016/2252(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 25/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0067/2016 - C8-0396/2016 - 2016/2253(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 26/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0068/2016 - C8-0397/2016 - 2016/2254(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 27/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0069/2016 - C8-0398/2016 - 2016/2255(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia