Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (внесени предложения за резолюция)
 5.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 20 и 21 октомври (разискване)
 6.Изявление на председателството
 7.Приключване на процедурата за снемане на имунитет
 8.Време за гласуване
  8.1.Присъединяване на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Присъединяване на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Присъединяване на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (гласуване)
  8.5.Европейска прокуратура и Евроюст (гласуване)
  8.6.Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Положението в Сирия (разискване)
 13.Съобщение на председателството
 14.Положението в Сирия (продължeние на разискването)
 15.Мирният процес в Колумбия (разискване)
 16.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 17.Правата на жените в Полша (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (разискване)
 20.Предложение за междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност (разискване)
 21.Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (разискване)
 22.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 23.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 24.Трансфер на бюджетни кредити
 25.Внесени документи
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (229 kb) Списък на присъствалите (63 kb)    Поименни гласувания (4862 kb) 
 
Протокол (86 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (33 kb) Поименни гласувания (185 kb) 
 
Протокол (313 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (631 kb) Поименни гласувания (4078 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност