Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Προπαρασκευή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Περάτωση διαδικασίας άρσης ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (ψηφοφορία)
  
8.5.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (ψηφοφορία)
  
8.6.Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 13.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 14.Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 17.Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (συζήτηση)
 20.Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας (συζήτηση)
 21.Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (συζήτηση)
 22.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 23.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 24.Μεταφορές πιστώσεων
 25.Κατάθεση εγγράφων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (231 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4862 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (38 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (180 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (311 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (642 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4067 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου