Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 5. oktoober 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Euroopa Ülemkogu 20.-21. oktoobri 2016. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine
 8.Hääletused
  
8.1.Peruu ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Kasahstani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.Korea ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga kindlustatusega maailmas (hääletus)
  
8.5.Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (hääletus)
  
8.6.Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Olukord Süürias (arutelu)
 13.Presidentuuri teadaanne
 14.Olukord Süürias (arutelu jätkamine)
 15.Colombia rahuprotsess (arutelu)
 16.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 17.Naiste õigused Poolas (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (arutelu)
 20.Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
 21.Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (arutelu)
 22.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 23.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamine
 25.Esitatud dokumendid
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (199 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (4862 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (33 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (178 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (415 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3915 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika