Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. lokakuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (20. ja 21. lokakuuta 2016) valmistelu (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.Korean liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (äänestys)
  
8.5.Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (äänestys)
  
8.6.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Syyrian tilanne (keskustelu)
 13.Puhemiehen ilmoitus
 14.Syyrian tilanne (jatkoa keskustelulle)
 15.Kolumbian rauhanprosessi (keskustelu)
 16.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 17.Naisten oikeudet Puolassa (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (keskustelu)
 20.Toimielinten välinen sopimus avoimuusrekisteristä (keskustelu)
 21.Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 22.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 23.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 24.Määrärahojen siirrot
 25.Vastaanotetut asiakirjat
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (205 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (4862 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (32 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (187 kb) 
 
Pöytäkirja (283 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (417 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4010 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö