Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 5 oktober 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad (20-21 oktober 2016) (debat)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Sluiting van procedure voor de opheffing van immuniteit
 8.Stemmingen
  
8.1.De toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.De toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.De toetreding van Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (stemming)
  
8.5.Europees openbaar ministerie en Eurojust (stemming)
  
8.6.Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.De situatie in Syrië (debat)
 13.Mededeling van de Voorzitter
 14.De situatie in Syrië (voortzetting van het debat)
 15.Het Colombiaanse vredesproces (debat)
 16.De situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 17.Vrouwenrechten in Polen (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (debat)
 20.Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)
 21.Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (debat)
 22.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 23.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 24.Kredietoverschrijvingen
 25.Ingekomen stukken
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (203 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4862 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (31 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (178 kb) 
 
Notulen (290 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (416 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3986 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid