Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (predložené návrhy uznesení)
 5.Príprava na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2016 (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva
 7.Skončenie postupu zbavenia imunity
 8.Hlasovanie
  8.1.Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (hlasovanie)
  8.5.Európska prokuratúra a Eurojust (hlasovanie)
  8.6.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Situácia v Sýrii (rozprava)
 13.Oznámenie predsedníctva
 14.Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)
 15.Mierový proces v Kolumbii (rozprava)
 16.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 17.Práva žien v Poľsku (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (rozprava)
 20.Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)
 21.Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (rozprava)
 22.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 23.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 24.Presun rozpočtových prostriedkov
 25.Predloženie dokumentov
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (202 kb)  Prezenčná listina (63 kb)
 
Zápisnica (83 kb)  Prezenčná listina (11 kb)  Výsledky hlasovaní (32 kb)  Hlasovania podľa mien (180 kb)
 
Zápisnica (287 kb)  Prezenčná listina (64 kb)  Výsledky hlasovaní (593 kb)  Hlasovania podľa mien (4056 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia