Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (ingivna resolutionsförslag)
 5.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2016 (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet
 8.Omröstning
  
8.1.Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (omröstning)
  
8.5.Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (omröstning)
  
8.6.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Situationen i Syrien (debatt)
 13.Meddelande från talmannen
 14.Situationen i Syrien (fortsättning på debatten)
 15.Fredsprocessen i Colombia (debatt)
 16.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 17.Kvinnors rättigheter i Polen (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (debatt)
 20.Interinstitutionellt avtal om öppenhetsregistret (debatt)
 21.Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (debatt)
 22.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 23.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 24.Anslagsöverföringar
 25.Inkomna dokument
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (204 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (4862 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (32 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (180 kb) 
 
Protokoll (281 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (418 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3990 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy