Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. oktoober 2016 - Strasbourg

2. ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 2014. aasta aruande kohta [2015/2326(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ramon Tremosa i Balcells (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Cecilia Wikström (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Heidi Hautala.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2016 protokollipunkt 5.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika