Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 6., Csütörtök - Strasbourg

2. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2014. évi éves jelentés (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről: 2014. évi éves jelentés [2015/2326(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ramon Tremosa i Balcells (az ECON bizottság véleményének előadója), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (az EMPL bizottság véleményének előadója), Cecilia Wikström (a PETI bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Maria Grapini.

Felszólal: Věra Jourová és Heidi Hautala.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.6-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat