Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 6 d. - Strasbūras

2. Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas „Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita“ [2015/2326(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0262/2016).

Heidi Hautala pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ramon Tremosa i Balcells (ECON komiteto nuomonės referentas), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL komiteto nuomonės referentė), Cecilia Wikström (PETI komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Evelyn Regner), Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Heidi Hautala.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika