Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris - Strasbūra

2. Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (debates)
Stenogramma

Ziņojums par Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību — 2014. gada pārskats [2015/2326(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0262/2016).

Heidi Hautala iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Ramon Tremosa i Balcells (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Cecilia Wikström (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Maria Grapini.

Uzstājās Věra Jourová un Heidi Hautala.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika