Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 octombrie 2016 - Strasbourg

2. Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: Raport anual 2014 (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii: raport anual 2014 [2015/2326(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Ramon Tremosa i Balcells (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Cecilia Wikström (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Maria Grapini.

Au intervenit: Věra Jourová și Heidi Hautala.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 6.10.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate