Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 6. oktober 2016 - Strasbourg

2. Spremljanje uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o spremljanju uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 [2015/2326(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Ramon Tremosa i Balcells (pripravljavec mnenja odbora ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Cecilia Wikström (pripravljavka mnenja odbora PETI), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Maria Grapini.

Govorili sta Věra Jourová in Heidi Hautala.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 6.10.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov