Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург

3.2. Судан
CRE

Предложения за резолюция B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao представи предложението за резолюция B8-1062/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat и Pavel Telička представиха предложенията за резолюции B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 и B8-1080/2016.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei и Urmas Paet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo и Stanislav Polčák.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 6.10.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност