Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg

3.2. Sudan
CRE

Forslag til beslutning B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao forelagde forslag til beslutning B8-1062/2016.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat og Pavel Telička forelagde beslutningsforslagene B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 og B8-1080/2016.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Monica Macovei og Urmas Paet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 6.10.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik