Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. oktoober 2016 - Strasbourg

3.2. Sudaan
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao tutvustas resolutsiooni ettepanekut B8-1062/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Krzysztof Hetman, Monica Macovei ja Urmas Paet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2016 protokollipunkt 5.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika