Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg

3.2. Sudan
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao esitteli päätöslauselmaesityksen B8-1062/2016.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Monica Macovei ja Urmas Paet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Stanislav Polčák.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö