Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg

3.2. Sudan
CRE

Projekty rezolucji B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao przedstawił projekt rezolucji B8-1062/2016.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Pavel Telička przedstawili projekty rezolucji B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 i B8-1080/2016.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei i Urmas Paet.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 6.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności