Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg

3.2. Sudán
CRE

Návrhy uznesenia B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao uviedol návrh uznesenia B8-1062/2016.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uviedli návrhy uznesení B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 et B8-1080/2016.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei a Urmas Paet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 6.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia