Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

3.2. Sudan
CRE

Resolutionsförslag B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao redogjorde för resolutionsförslag B8-1062/2016.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat och Pavel Telička redogjorde för resolutionsförslagen B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 och B8-1080/2016.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Monica Macovei och Urmas Paet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 6.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy