Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg

3.3. Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja Liisa Jaakonsaari.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö