Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. října 2016 - Štrasburk

3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 5.10.2016.)


3.1. Rwanda, případ Victoire Ingabireové

Návrhy usnesení B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià a Ángela Vallina uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, a Louis Michel za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rosa Estaràs Ferragut.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 6.10.2016.


3.2. Súdán

Návrhy usnesení B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao uvedl návrh usnesení B8-1062/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uvedli návrhy usnesení B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 a B8-1080/2016.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei a Urmas Paet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo a Stanislav Polčák.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 6.10.2016.


3.3. Thajsko, zejména případ Andyho Halla

Návrhy usnesení B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala a Charles Tannock uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 6.10.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:35 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí