Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg

3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(For emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 5.10.2016.)


3.1. Rwanda: sagen om Victoire Ingabire

Forslag til beslutning B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià og Ángela Vallina forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, og Louis Michel for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rosa Estaràs Ferragut.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 6.10.2016.


3.2. Sudan

Forslag til beslutning B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao forelagde forslag til beslutning B8-1062/2016.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat og Pavel Telička forelagde beslutningsforslagene B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 og B8-1080/2016.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Monica Macovei og Urmas Paet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 6.10.2016.


3.3. Thailand, særlig sagen om Andy Hall

Forslag til beslutning B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák og Liisa Jaakonsaari.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 6.10.2016.

(Mødet udsat kl. 11.35 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik