Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 6 d. - Strasbūras

3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 10 05 protokolo 3 punktas)


3.1. Ruanda: Victoire Ingabire byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià ir Ángela Vallina pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rosa Estaràs Ferragut).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.1 punktas.


3.2. Sudanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1062/2016.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ir Pavel Telička pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ir B8-1080/2016.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Monica Macovei ir Urmas Paet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.2 punktas.


3.3. Tailandas, ypač Andy Hallo byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala ir Charles Tannock pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.35 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika