Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 oktober 2016 - Straatsburg

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 5.10.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Rwanda: het geval van Victoire Ingabire

Ontwerpresoluties B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià en Ángela Vallina lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 6.10.2016.


3.2. Sudan

Ontwerpresoluties B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao licht ontwerpresolutie B8-1062/2016 toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat en Pavel Telička lichten ontwerpresoluties B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 en B8-1080/2016 toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Krzysztof Hetman, Monica Macovei en Urmas Paet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 6.10.2016.


3.3. Thailand, met name het geval van Andy Hall

Ontwerpresoluties B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 6.10.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid