Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg

3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 5.10.2016)


3.1. Rwanda: sprawa Victoire Ingabire

Projekty rezolucji B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià i Ángela Vallina przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rosę Estaràs Ferragut.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.1 protokołu z dnia 6.10.2016.


3.2. Sudan

Projekty rezolucji B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao przedstawił projekt rezolucji B8-1062/2016.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Pavel Telička przedstawili projekty rezolucji B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 i B8-1080/2016.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei i Urmas Paet.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 6.10.2016.


3.3. Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla

Projekty rezolucji B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 6.10.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności