Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 5.10.2016.)


3.1. Rwanda, fallet med Victoire Ingabire

Resolutionsförslag B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià och Ángela Vallina redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, och Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa Estaràs Ferragut.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 6.10.2016.


3.2. Sudan

Resolutionsförslag B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao redogjorde för resolutionsförslag B8-1062/2016.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat och Pavel Telička redogjorde för resolutionsförslagen B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 och B8-1080/2016.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Monica Macovei och Urmas Paet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 6.10.2016.


3.3. Thailand, särskilt fallet med Andy Hall

Resolutionsförslag B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 6.10.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy