Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Συζήτηση :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

5.4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (ψηφοφορία)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2016) που κατέθεσε Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016).

Πρόταση ψηφίσματος B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0381)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου