Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2894(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1089/2016

Συζήτηση :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0382

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

5.5. Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2016/2894(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1089/2016 και B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1089/2016

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0382)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1090/2016 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου