Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2814(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Разисквания :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.6

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург

5.6. Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000103/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000104/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Предложение за резолюция B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0383)

Правна информация - Политика за поверителност