Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Debatter :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.6

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

5.6. FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000103/2016) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Marco Affronte för EFDD-gruppen, till rådet: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000104/2016) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Marco Affronte för EFDD-gruppen, till kommissionen: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Resolutionsförslag B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0383)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy