Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0237/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0237/2016

Συζήτηση :

PV 05/10/2016 - 21
CRE 05/10/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0384

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

5.7. Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1935/2004 για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα [2015/2259(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0384)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου