Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Положението в Сирия - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Доклад Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Доклад Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.

Правна информация - Политика за поверителност