Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 oktober 2016 - Straatsburg

9. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de Verts/ALE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie CONT: Indrek Tarand in de plaats van Igor Šoltes.

Juridische mededeling - Privacybeleid