Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg

9. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny Verts/ALE Parlament schválil menovanie:

výbor CONT: Indrek Tarand, ktorým je nahradený Igor Šoltes.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia