Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av Verts/ALE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

CONT-utskottet: Indrek Tarand i stället för Igor Šoltes.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy