Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург

10. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своята позиция, започва да тече от утре, 7 октомври 2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност