Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg

10. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (11309/1/2016 - C8-0403/2016 – 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

henvist til kor.udv.: PECH

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 7. oktober 2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik