Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург

11. Устойчиви финанси (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Устойчиви финанси (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly и Jasenko Selimovic.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност